Úvodní stránka

Původní výstup projektu Informační a poradenský systém pro další profesní vzdělávání Vaseprofese.cz je funkční na 

http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/ipsys

Tuto stránku nyní spravuje Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s., které se podílelo na realizaci projektu Informační a poradenský systém pro další profesní vzdělávání - více informací na www.nvf.cz.